Geluidsinstallaties

Overal worden geluidsinstallaties toegepast voor het weergeven van muziek, spraak, voor omroep en zelfs voor het ontruimen van gebouwen bij calamiteiten. Iedere geluidsinstallatie is anders. Dat komt doordat iedere ruimte anders is. Ook is bijvoorbeeld het gewenste volume of klankbeeld overal anders.
Contact

 

We spreken graag met u door wat voor uw situatie een passende oplossing is. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak.

BGM geluidsinstallaties

BGM (Back Ground Music) installaties zijn bedoeld voor het subtiel weergeven van muziek, waardoor de sfeer in een gebouw wordt beïnvloedt.

Voor achtergrondmuziek is het prettig dat de muziek niet te veel op de voorgrond treedt. Daardoor kun je namelijk moeilijker met elkaar praten, zoals bijvoorbeeld in een restaurant of bij overleg op de werkvloer van een bedrijf.

De muziek heeft in dergelijke situaties een duidelijke functie en zorgt bijvoorbeeld dat mensen op hun gemak zijn of dat ze gemotiveerd raken voor hun werkzaamheden. Daarom is het van groot belang dat de geluidsinstallatie goed ontworpen wordt.

Bij een goed ontwerp van de installatie wordt gelet op een goede projectie van het geluid, dat wil zeggen dat het volume en de spreiding goed verdeelt wordt. Daardoor hoort iedereen het geluid voldoende, maar is het voor niemand irritant of te hard. Ook kan er bewust worden gekozen voor plekken waar het geluid een stuk zachter is, bijvoorbeeld in een leeshoek of bij een bar waarachter mensen werken.

Voorbeelden van BGM geluidsinstallaties:

Achtergrondmuziekinstallatie in een restaurant

zorgt voor een behaaglijke sfeer die past bij het soort restaurant. Door de muziek heb je minder last van geluiden van andere gasten of bijvoorbeeld bedienend personeel. De muziek moet niet te hard zijn, waardoor je niet met elkaar kunt praten. Het is mogelijk om het geluid zo in te stellen dat deze eigenschappen heel goed naar voren komen.

Als u meer wilt weten over een muziekinstallatie voor een restaurant, neem dan contact met ons op.

Achtergrondmuziekinstallatie in een bedrijf

zorgt voor een prettige sfeer om te werken, met de juiste arbeidsvitaminen. Voor de één mag de muziek wat harder, de ander heeft liever heel zachte muziek of geen muziek.

In een bedrijf is de sfeer van muziek van invloed op prestaties van medewerkers, maar ook bepalend voor het koopgedrag van klanten. Ook hier valt dus veel te winnen met een goed ontwerp van het geluidssysteem. Daarbij wordt ook gelet op bediening, zoals zenderkeuze van een radio, playlists met verschillende stemmingen voor verschillende tijden op de dag en voor volumeregeling op diverse plekken in het bedrijf.

We helpen u graag met het maken van de juiste keuzes voor een achtergrondmuziekinstallatie voor uw bedrijf. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Geluidsinstallaties voor presentaties

Voor een presentatie of bijvoorbeeld een kerkdienst is de spraakverstaanbaarheid van groot belang. Het is de kunst om te zorgen dat iedere toehoorder in de ruimte voldoende kan horen en dat toch het volume niet te hoog is voor de luisteraars vóór in de zaal.

Presentaties hebben altijd een doel. De spreker brengt informatie over op de toehoorder. Dat is de reden dat Present-it in die situaties altijd kiest voor hoogwaardige materialen. Daardoor bereiken we in iedere situatie een goede verstaanbaarheid.

Goed geluid bij een presentatie wordt bepaald door de juiste opstelling van de luidsprekers, door het gebruik van een goede microfoon en door de juiste instelling van de apparatuur.

Present-it wil u graag helpen om uw presentatie tot een succes te maken. Neemt u vrijblijvend contact met ons op. We kunnen dan bijvoorbeeld een afspraak maken op locatie en samen bepalen wat voor u de beste oplossing is.

Geluidsinstallaties voor kerken

Muziek installatie in kerkGeluid is in kerken een belangrijk item. Het gaat in de kerken en soortgelijke gebedshuizen om het verstaan van het woord dat de voorganger spreekt. Maar ook wordt het steeds meer van belang om muziek van media of een band weer te geven.

Ook in de kerken geldt dat geen enkele locatie gelijk is en er dus niet één pasklare oplossing is die in alle kerken zou werken.

In een kerkzaal is de juiste plaatsing van luidsprekers van doorslaggevend belang. Bij het maken van de juiste keuzes kan het zeer goed helpen om geluidsmetingen in de ruimte te doen. Daarmee kan vooraf al voor een deel worden bepaald of een bepaalde spraakverstaanbaarheid gehaald kan worden.

Naast een goed ontwerp van de luidsprekeropstelling kan het nodig zijn om wijzigingen in de akoestiek van de ruimte toe te passen. Dat kan gebeuren door keuze van dempende materialen of door wijzigingen van geometrie, waardoor reflecties van geluid beïnvloed worden.

De tweede belangrijke keuze in de geluidsinstallatie is het type microfoon wat gebruikt wordt. Ervaring leert dat daarmee de grootste winst te behalen valt in de spraakverstaanbaarheid. Dezelfde ervaring leert hier dat op de kostprijs van een microfoon niet bespaard moet worden. Present-it kan u helpen met de keuze voor een microfoon. Wij hebben meerdere microfoons beschikbaar zodat u deze kunt uitproberen voor uw situatie.

Moderne geluidssystemen in kerken gebruiken een digitale audioprocessor voor het aansturen van het geluid. De processor regelt volumes en equalizers zodat het maximum van de geluidsinstallatie in de specifieke ruimte wordt behaalt.

Wij kunnen ook vaak binnen bestaande geluidsinstallaties verbeteringen aanbrengen, bijvoorbeeld nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de kerkzaal of in de installatie. Neemt u gerust contact met ons op, we maken graag een afspraak om samen te bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn in uw geluidsinstallatie.

Geluidsinstallaties voor muziekpodia

Voor een muziek podium is de juiste klank van het geluid van belang voor de beleving van de bezoekers. Maar het volume moet beperkt blijven om gehoorschade te voorkomen, of om simpelweg te voldoen aan de milieu-wetgeving

Voor iedere gelegenheid kan Present-it een passende geluidsinstallatie leveren. Er wordt altijd gekeken naar uw specifieke situatie, zodat we een pasklare oplossing kunnen bieden.

We maken graag een afspraak met u om een passende oplossing te bespreken voor uw podium.

Verkoop of verhuur van geluidsinstallaties

Present-it kan u een passend geluidssysteem leveren voor iedere situatie. Dat kan zijn voor verkoop van een vaste installatie, maar denkt u ook eens na over huur of lease van een geluidssysteem voor uw podium.