Verstaanbaar Geluid

Geluid is onmisbaar in communicatie. Als het geluid niet verstaanbaar is dan komt een boodschap niet over. Geluid moet dus goed zijn om iets duidelijk te kunnen maken. Geluid heeft naast communicatie nog andere functies, zoals het weergeven van muziek op de achtergrond (Horeca, bedrijven, winkels) of juist op de voorgrond (podia, theater, evenementen). Ook kan geluid worden gebruikt om een omgeving te verbeteren of productiviteit te verbeteren, zoals bij sound-masking of nabootsen van omgevingsgeluid en sfeer.
Contact

Verstaanbaar geluidPresentatie verstaanbaar geluid

Verstaanbaar geluid betekent dat de toehoorders goed kunnen verstaan wat er gezegd (of gezongen) wordt. Goed verstaan hangt onder meer af van een duidelijke uitspraak, een goede opnemer (microfoon), een goede weergever (luidspreker) en een goed gehoor. Daarnaast kan het geluid elektronisch worden beïnvloed (toonregeling, digitale processor) en is een juiste opstelling van microfoon en luidspreker van groot belang.

Met de nodige ervaring is het meestal eenvoudig om goed geluid weer te geven. Enkele tips daarvoor:

 • Gebruik een goede microfoon en zorg dat de spreker recht in de microfoon spreekt.
 • Zorg dat de microfoon altijd achter de luidsprekers staat om rondzingen te voorkomen.
 • Zorg dat de luidsprekers goed op de toehoorders gericht staan.
 • Draai een beetje laag uit het geluid, bijvoorbeeld in de toonregeling of equalizer op de mixer. Laag maakt geluid minder verstaanbaar.
 • Let op vervelende geluiden die blijven hangen in de ruimte. Ook die kunnen vaak met een goede toonregeling weg worden gehaald.

Conclusie: Gebruik goede materialen, zet ze goed neer en spreek duidelijk.

Natuurlijk zijn er veel situaties waarbij het allemaal wat moeilijker wordt. U kunt ons gerust bellen voor een advies, en we helpen u natuurlijk graag om een installatie of evenement goed uit te voeren.

Luidspreker EclerAchtergrond Muziek

Achtergrond muziek is functioneel geluid, er is dus een duidelijk doel waarom het geluid wordt weergegeven.

 • In een restaurant werkt muziek sfeer verhogend, maar het zorgt ook dat je minder last hebt van omgevingsgeluid, zoals het smakken van de mensen aan een andere tafel. Soms hoor je de muziek nauwelijks, totdat deze wegvalt. Het is bijna alsof de TL verlichting opeens aangaat. De sfeer is weg en de aandacht gaat gauw naar andere geluiden in het restaurant.
 • In een kantoorruimte werkt geluid dempend, we noemen dat maskeren met geluid. Door muziek of soms een vorm van ruis weer te geven kun je gesprekken van anderen in de ruimte niet meer verstaan en werkt het minder storend. Hiervoor werkt achtergrondmuziek, maar ook kan voor sound-masking door middel van ruis worden gewerkt.
 • In een werkomgeving werkt muziek productiviteit-verhogend. Maar dan moet het wel gecontroleerd werken. Als er op diverse plekken radio’s staan, dan kan juist irritatie of teveel lawaai ontstaan. Een centraal geluidssysteem zorgt voor één geluidsbron met de juist muziek, kan een werktijden signalering worden weergeven en kan een omroep worden gedaan.
 • In een winkelruimte kan muziek heel effectief zijn en zorgen voor meer omzet. Ten eerste voelen klanten zich op hun gemak bij herkenbare muziek. Ook zullen ze zich minder opgelaten voelen als ze bijvoorbeeld rustig kunnen passen zonder hinderlijke omgevingsgeluiden. Ook kan de installatie worden gebruikt voor marketing en reclame boodschappen.
 • In een openbare ruimte kan muziek rust geven en omgevingsgeluid maskeren. De mogelijkheid voor een omroep werkt effectief en verhoogt de publieke veiligheid.
 • In grote gebouwen waar gelijktijdig veel mensen aanwezig zijn kan een solide geluidsinstallatie worden gebruikt worden voor ontruiming met gesproken woord. Daardoor zal bij calamiteiten minder paniek ontstaan en dat verhoogt de veiligheid. In sommige situaties is een ontruiming op spraak zelfs vereist. We hebben het dan over een klasse-A ontruimingssysteem. Deze systemen zijn ook meestal geschikt voor achtergrondmuziek en omroepen.
 • Bij evenementen is een geluidsinstallatie sfeerbepalend. Het is dan prettig dat muziek niet te hard staat en voor iedereen een prettige sfeer oproept. Ook hier geld dat het belangrijk is dat de installatie goed werkt. Muziek weg is sfeer weg. Ook hier kan een geluidsinstallatie de veiligheid van publiek verhogen.

FOH zaal geluidVoorgrond Geluid of FOH

Front Of House (FOH) gebruiken we bij het weergeven van muziek of geluid vanaf bijvoorbeeld een podium. Het geluid is hier de hoofdzaak waar het om gaat. Denk aan:

 • Theater
 • Live muziek
 • Presentatie
 • Een evenement
 • Een kerkdienst

Het gaat duidelijk om geluid vanaf de positie van de band/ spreker/ podium. De richting van het geluid is dan belangrijk en daarnaast moet iedere toehoorder het goed kunnen volgen. Daarnaast moet iedere aanwezige het geluid wel als prettig ervaren. Goed hoorbaar, maar niet te hard en het moet lekker klinken.

Met voldoende ervaring is het weergeven van voorgrond geluid (FOH) heel goed te doen. We helpen u daar heel graag mee!

Bel ons gerust!

Contact